DC-DC开关电源
DC-DC开关电源-按相关参数快速查找
品牌
LDIAN (51)
型号
LD100A05 (1)
LD100A12 (1)
LD100A24 (1)
LD100B05 (1)
LD100B12 (1)
LD100B24 (1)
LD100C05 (1)
LD100C12 (1)
LD100C24 (1)
LD150A12 (1)
LD150A24 (1)
LD150A48 (1)
LD150B12 (1)
LD150B24 (1)
LD150B48 (1)
LD150C12 (1)
LD150C24 (1)
LD150C48 (1)
LD300A05 (1)
LD300A12 (1)
LD300B05 (1)
LD300B12 (1)
LD300C05 (1)
LD300C12 (1)
LD35A05 (1)
LD35A12 (1)
LD35A24 (1)
LD35B05 (1)
LD35B12 (1)
LD35B24 (1)
LD35C05 (1)
LD35C12 (1)
LD35C24 (1)
LD50A05 (1)
LD50A12 (1)
LD50A24 (1)
LD50B05 (1)
LD50B12 (1)
LD50B24 (1)
LD50C05 (1)
LD50C12 (1)
LD50C24 (1)
LD80A05 (1)
LD80A12 (1)
LD80A24 (1)
LD80B05 (1)
LD80B12 (1)
LD80B24 (1)
LD80C05 (1)
LD80C12 (1)
LD80C24 (1)
电压
12V (17)
24V (17)
48V (5)
5V (12)
电流
1.5A (3)
10A (3)
12A (7)
2.5A (2)
20A (3)
25A (2)
2A (3)
3.3A (1)
3A (6)
4.3A (1)
4A (6)
5A (2)
6.3A (1)
6A (4)
7A (4)
8A (3)
功率
100W (9)
150A (3)
150W (6)
300W (6)
35W (9)
50W (9)
80W (9)
精度
±1% (32)
±2% (19)
波纹
120MV (17)
240MV (17)
480MV (5)
50MV (12)
效率
70% (6)
72% (17)
73% (13)
75% (10)
78% (5)
 
库存号
描述
订购
数据表
RoHs状态
制造商编号
品牌
型号
电压
电流
功率
精度
波纹
效率
3303360055 开关电源
 
NES-350-12
 
 
 
 
 
 
 
 
3303360054 电源接口/滤波器/电源开关三合一
 
DC12.5212.001
 
 
 
 
 
 
 
 
3303360053 开关电源
 
LCM600Q-T-N-4 5V
 
 
 
 
 
 
 
 
3303360052 电源开关
 
JPL26B-H
 
 
 
 
 
 
 
 
3303360051 DC-DC铁壳式电源
LD300C12
LDIAN
LD300C12
48V
6.3A
300W
±1%
480MV
75%
3303360050 DC-DC铁壳式电源
LD300B12
LDIAN
LD300B12
48V
4.3A
300W
±1%
480MV
73%
3303360049 DC-DC铁壳式电源
LD300A12
LDIAN
LD300A12
24V
12A
300W
±1%
240MV
72%
3303360048 DC-DC铁壳式电源
LD300C05
LDIAN
LD300C05
24V
12A
300W
±2%
240MV
73%
3303360047 DC-DC铁壳式电源
LD300B05
LDIAN
LD300B05
12V
25A
300W
±2%
120MV
72%
3303360046 DC-DC铁壳式电源
LD300A05
LDIAN
LD300A05
12V
25A
300W
±2%
120MV
70%
共有55条 每页10条,共7页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页

首页 | 关于我们 | 产品索引 | 供应商索引 | 在线询价 | 联系我们 | 友情链接
© 2005-2013 广州市羽凌电子有限公司 版权所有。 粤ICP备09036035号