DC-DC开关电源
DC-DC开关电源-按相关参数快速查找
品牌
LDIAN (51)
型号
LD100A05 (1)
LD100A12 (1)
LD100A24 (1)
LD100B05 (1)
LD100B12 (1)
LD100B24 (1)
LD100C05 (1)
LD100C12 (1)
LD100C24 (1)
LD150A12 (1)
LD150A24 (1)
LD150A48 (1)
LD150B12 (1)
LD150B24 (1)
LD150B48 (1)
LD150C12 (1)
LD150C24 (1)
LD150C48 (1)
LD300A05 (1)
LD300A12 (1)
LD300B05 (1)
LD300B12 (1)
LD300C05 (1)
LD300C12 (1)
LD35A05 (1)
LD35A12 (1)
LD35A24 (1)
LD35B05 (1)
LD35B12 (1)
LD35B24 (1)
LD35C05 (1)
LD35C12 (1)
LD35C24 (1)
LD50A05 (1)
LD50A12 (1)
LD50A24 (1)
LD50B05 (1)
LD50B12 (1)
LD50B24 (1)
LD50C05 (1)
LD50C12 (1)
LD50C24 (1)
LD80A05 (1)
LD80A12 (1)
LD80A24 (1)
LD80B05 (1)
LD80B12 (1)
LD80B24 (1)
LD80C05 (1)
LD80C12 (1)
LD80C24 (1)
电压
12V (17)
24V (17)
48V (5)
5V (12)
电流
1.5A (3)
10A (3)
12A (7)
2.5A (2)
20A (3)
25A (2)
2A (3)
3.3A (1)
3A (6)
4.3A (1)
4A (6)
5A (2)
6.3A (1)
6A (4)
7A (4)
8A (3)
功率
100W (9)
150A (3)
150W (6)
300W (6)
35W (9)
50W (9)
80W (9)
精度
±1% (32)
±2% (19)
波纹
120MV (17)
240MV (17)
480MV (5)
50MV (12)
效率
70% (6)
72% (17)
73% (13)
75% (10)
78% (5)
 
库存号
描述
订购
数据表
RoHs状态
制造商编号
品牌
型号
电压
电流
功率
精度
波纹
效率
3303360035 DC-DC铁壳式电源
LD100B24
LDIAN
LD100B24
24V
4A
100W
±1%
240MV
75%
3303360034 DC-DC铁壳式电源
LD100A24
LDIAN
LD100A24
24V
4A
100W
±1%
240MV
72%
3303360033 DC-DC铁壳式电源
LD100C12
LDIAN
LD100C12
12V
8A
100W
±1%
120MV
73%
3303360032 DC-DC铁壳式电源
LD100B12
LDIAN
LD100B12
12V
8A
100W
±1%
120MV
73%
3303360031 DC-DC铁壳式电源
LD100A12
LDIAN
LD100A12
12V
8A
100W
±1%
120MV
72%
3303360030 DC-DC铁壳式电源
LD100C05
LDIAN
LD100C05
5V
20A
100W
±2%
50MV
73%
3303360029 DC-DC铁壳式电源
LD100B05
LDIAN
LD100B05
5V
20A
100W
±2%
50MV
72%
3303360028 DC-DC铁壳式电源
LD100A05
LDIAN
LD100A05
5V
20A
100W
±2%
50MV
70%
3303360027 DC-DC铁壳式电源
LD80C24
LDIAN
LD80C24
24V
3.3A
80W
±1%
240MV
78%
3303360026 DC-DC铁壳式电源
LD80B24
LDIAN
LD80B24
24V
2.5A
80W
±1%
240MV
75%
共有55条 每页10条,共7页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页

首页 | 关于我们 | 产品索引 | 供应商索引 | 在线询价 | 联系我们 | 友情链接
© 2005-2013 广州市羽凌电子有限公司 版权所有。 粤ICP备09036035号